Administrație

Componența Consiliului de Administrație al Liceului AŞM


 1. CERBUSCA PAVEL – președinte, doctor în pedagogie, vice-director educație, profesor de istorie şi educaţie civică, grad didactic şi managerial superior;

 2. CRISTEA IURIEdirectorul liceului, profesor de biologie, grad didactic superior, grad managerial II;

 3. HANGAN AURELIA,  Secretar Științific General  al AȘM, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar;

 4. CRAVEȚ ALAprofesoară de geografie, grad didactic superior;

 5. EFTODI IONprofesor de matematică, grad didactic superior, preşedintele Comitetului Sindical;

 6. CHIHAI OLEGpreședintele Comitetului Părintesc ale claselor a X-a;

 7. CAPAȚINA NELIANpreședintele Comitetului Părintesc ale claselor a XI-a;

 8. CICATI IONvice-președintele Comitetului Părintesc ale claselor a XII-a;

 9. RUMEUS IULIApreşedintele Senatului Elevilor.

Componența Consiliului Științifico-metodic

 1. Pr. Filip Galina, vicedirector instruire, președintele CȘM;

 2. Pr. Cristea Iurie, directorul liceului;

 3. Dr. Cerbușca Pavel, vicedirector educație;

 4. Dr. Cristei Tamara, șef catedra științe socio-umane;

 5. Pr. Grinciuc Larisa, șef catedra științe reale.

[wppb-register]