Admitere Liceul AȘM – 2017

(actualizat la data de 12 iunie 2017)

Dragi prieteni, vă salutăm!

Propunem atenției Dvs o informație actualizată, care se referă la admiterea în Instituția Publică de învățământ „Liceul Academiei de Științe a Moldovei”.

În conformitate cu Decizia Consiliului Profesorial din 17 mai 2017 și în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrare a Liceului AȘM din 22 mai 2017, se anunță următorul plan de înmatriculare, pentru anul de studii 2017-2018:

Clasa a X-a, profil umanistic – 50 locuri (2 clase)

Clasa a X-a, profil real – 50 locuri (2 clase)

Clasa a XI-a, profil umanistic – zero locuri (totuși, elevii, care sunt deținători ai locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2017, la o disciplină a profilului umanist, vor fi înmatriculați).

Clasa a XI-a, profil real – 10 locuri (inclusiv elevii, care sunt deținători ai locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2017, la o disciplină a profilului real); Notă: dacă pe parcursul verii, vor exista transferuri ai elevilor LAȘM (din clasa a XI-a, profil real) la o altă instituție de învățământ, atunci numărul de locuri disponibile pentru această clasă se va mări respectiv.

În clasa a XII-a, indiferent de profil, vor fi înmatriculați doar deținătorii locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2017.

DATA START DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR PENTRU ADMITERE – 5 IULIE.

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR PENTRU ADMITERE – 18 IULIE, ORA 17.00

DATA PUBLICĂRII LISTEI ELEVILOR ADMIȘI – 21 IULIE.

În atenția părinților!

Liceul Academiei de Științe a Moldovei înmatriculează elevi doar în clasa a X-a și, în limita locurilor disponibile, în clasa a XI-a.

Liceul AȘM NU ARE CLASE PRIMARE ȘI NICI CLASE GIMNAZIALE.

 

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI, ADRESATE DE CĂTRE PĂRINȚI ȘI ELEVI

Întrebare: Care va fi modalitatea de admitere în acest an?

Răspuns: În acest an va fi aplicată Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, elaborată și aprobată de Ministerul Educației (în curînd va fi publicată). Deci, înmatricularea se va efectua în baza notei de concurs, în descreștere, în limita locurilor disponibile.

Întrebare: Cum se calculează nota de concurs?

Răspuns:

Nota de concurs pentru profilul real se calculează astfel:

Pasul 1. Se calculează nota medie a celor trei examene de absolvire a învățământului gimnazial. De exemplu, notele de la examenele de absolvire sunt: l.română – 9, matematica – 10, istoria – 8. Deci, media este (9 + 10 + 8) : 3 = 9.

Pasul 2. Se calculează nota medie pentru disciplinele de profil. În cazul când cererea a fost depusă pentru profilului real, se iau în calcul disciplinele matematica, informatica, chimia, fizica și biologia. Deci, se calculează media notelor anuale pentru aceste cinci discipline. De ex., notele anuale sunt: matematica – 8, informatica – 9, chimia – 9, fizica – 9, biologia – 9. Deci, nota medie este (8 + 9 + 9 + 9 + 9) : 5 = 8,8

Pasul 3. Se calculează media dintre nota medie de la examene (în cazul nostru – 9) și nota medie de la disciplinele de profil (în cazul nostru – 8,8). Deci, nota de concurs este (9,0 + 8,8) : 2 = 8,9.

Nota de concurs pentru profilul umanistic se calculează astfel:

Pasul 1. Se calculează nota medie a celor trei examene de absolvire a învățământului gimnazial. De exemplu, notele de la examenele de absolvire sunt: l.română – 9, matematica – 10, istoria – 8. Deci, media este (9 + 10 + 8) : 3 = 9.

Pasul 2. Se calculează nota medie pentru disciplinele de profil. În cazul când cererea a fost depusă pentru profilului umanistic, se iau în calcul disciplinele l.română, l.străină, istoria și geografia. Deci, se calculează media notelor anuale pentru aceste patru discipline. De ex., notele anuale sunt: l.română – 8, l.străină – 9, istoria – 9, geografia – 9. Deci, nota medie este (8 + 9 + 9 + 9) : 4 = 8,75

Pasul 3. Se calculează media dintre nota medie de la examene (în cazul nostru – 9) și nota medie de la disciplinele de profil (în cazul nostru – 8,75). Deci, nota de concurs este (9,0 + 8,75) : 2 = 8,87.

Întrebare: Ce documente trebuie să prezentăm pentru a ne înscrie în concursul de admitere?

Răspuns: a) Cererea completată; b) Copia Certificatului de studii gimnaziale; c) Copia Buletinului de indentitate; d) Copii ale Diplomelor la olimpiadele raionale, republicane, internaționale (dacă există). Elevii care depun cerere pentru înmatricularea în clasa a XI-a mai prezintă și extrasul de note pentru clasa a X-a.

Întrebare: Contează oare ordinea de depunere a cererilor pentru concurs? Dacă depunem mai devreme, avem șanse mai mari de a fi admiși?

Răspuns: Ordinea de depunere a cererilor pentru concurs nu contează deloc! Comisia de admitere analizează toate cererile doar după ce a experat ultima zi de depunere a documentelor (18 iulie). Astfle, șansele tuturor sunt egale, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Întrebare: Există vreo posibilitate de a depune cererea și copiile documentelor online, fără a ne deplasa la Liceul AȘM?

Răspuns: Da, planificăm așa posibilitate! În curând vom lansa o aplicație special elaborată pentru procedura de admitere. Totuși, dacă cineva dorește să depună personal cererea pentru concurs, în incinta instituției, atunci acest lucru va fi posibil între 13 – 18 iulie 2017 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică).

Întrebare: Cât de mult contează locul meu premiant la olimpiada RAIONALĂ?

Răspuns: Locul la olimpiada raională reprezintă un avantaj, DOAR în cazul când alt candidat are acelaşi punctaj, dar NU este premiant la olimpiada raională. Locul la olimpiada raională NU oferă dreptul de admitere fără concurs.

Întrebare: Cât de mult contează locul meu premiant la olimpiada REPUBLICANĂ?

Răspuns: Locul I, II sau III, la olimpiada republicană oferă dreptul de admitere fără concurs.

Întrebare: Cum se va decide lista celor admişi la studii la Liceul AŞM?

Răspuns: Se formează liste separate a candidaților, în ordinea descreşterii Notei medii de concurs, pentru fiecare profil, separat. Deţinătorii Diplomelor de gradul I, II şi III de la olimpiadele republicane sunt amplasaţi primii în listă. Se trage linia sub numărul 50 din listă, pentru fiecare profil, separat.

Se acordă 10 la sută din numărul total de locuri, fără concurs, la fiecare profil, prevăzut în planul de admitere în liceele de stat pentru următoarele categorii, în ordinea priorității: a) copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinților; b) copiii proveniți din familii cu părinţi invalizi de gradele I şi II; c) copiii cu CES; d) copiii gemeni, unul dintre ei cu performanțe la învățătură,

La final, membrii Comisiei de admitere semnează Procesul verbal al rezultatelor admiterii. Acest proces verbal este plasat la panoul informativ şi pe site-ul oficial al Liceului AŞM.

Întrebare: După concurs, vreau să ştiu poziţia mea în clasamentul concursului. Pot afla acest lucru?

Răpuns: Da, la solicitare, informația va fi anunțată la telefon sau expediată prin email.

Întrebare: Părinţii mei doresc, după concurs, sa aibă acces la toate dosarele, pentru a se convinge că totul a fost corect. Li se va acorda acest drept?

Răspuns. Nu, nu li se va acorda. Dacă părinţii vor avea dubii referitor la rezultatele admiterii, ei se pot adresa la Ministerul Educaţiei, care va verifica corectitudinea deciziei Comisiei de admitere.

Întrebare: Elevii din afara mun.Chişinău sunt asiguraţi cu cămin?

Răspuns: Da, elevii care au viza de reședință în afara municipiului Chișinău (care include și suburbiile municipale), sunt asigurați cu cămin gratuit. Vă invitam să navigaţi pe site-ul liceului, rubrica „Tur virtual”. Suntem siguri că veţi reuşi sa „ajungeţi” în căminul liceului!

Întrebare: Elevii liceului AŞM trebuie să poarte uniformă?

Răspuns: Da, elevii au obligaţia să poarte uniformă în perioada desfăşurării orelor. Uniforma este confecţionată sau procurată de către părinţi. În cazuri specifice, Liceul asigură unii elevi cu uniformă, gratuit.

Dragi prieteni! Vă invităm să intrați pe profilul Facebook al liceului, aici: Liceul Academiei de Știinte a Moldovei, pentru a afla mai multe informații despre cotidianul instituției, dar și pentru a adresa întrebări (găsiți pe pagina de FaceBook rubrica respectivă).

Succes la admitere, vă așteptăm! 
 


View Larger Map