Admitere LTRA – 2018

ADMITEREA 2018

Propunem atenției Dvs. o informație actualizată, care se referă la admiterea în Instituția Publică Liceul Teoretic Republican “ARISTOTEL”.

Pentru anul de studii 2018-2019, în conformitate cu Decizia Consiliului Profesorial al Instituției din 30 mai 2018, se anunță următorul plan de înmatriculare:

 • Clasa a X-a, profil umanistic – 50 locuri (2 clase)
 • Clasa a X-a, profil real – 50 locuri (2 clase)
 • Clasa a XI-a, profil umanistic3 locuri (inclusiv elevii, care sunt deținători ai locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2018, la o disciplină a profilului umanistic).

Notă: În caz că pe parcursul verii, vor exista transferuri ai elevilor (din clasa a XI-a, profil umanistic) la o altă instituție de învățământ, atunci numărul de locuri disponibile pentru această clasă se va mări respectiv.

 • Clasa a XI-a, profil real – nu sunt locuri (totuși, elevii, care sunt deținători ai locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2018, la o disciplină a profilului real, vor fi înmatriculați).

Notă: În caz că pe parcursul verii, vor exista transferuri ai elevilor (din clasa a XI-a, profil real) la o altă instituție de învățământ, atunci numărul de locuri disponibile pentru această clasă se va mări respectiv.

 • În clasa a XII-a, indiferent de profil, vor fi înmatriculați doar deținătorii locurilor premiante (I, II și III) la Olimpiada republicană, ediție 2018.

În anul de studii 2018-2019, concursul de admitere în instituție va include o probă suplimentară (test de logică și erudiție), în baza Metodologiei de admitere, aprobată de Ministerul ECC.

Concursul de admitere se va efectua în bază de formulă, după cum urmează:

 1. La profilul real, înmatricularea se realizează în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:
 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
 • Media notelor de la examenele (MNE); de absolvire a gimnaziului
 • Nota de la proba de logică și erudiție (NPLE).

Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC=(MNA+MNE+NPLE):3

 1. La profilul umanistic, înmatricularea se realiza în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din:
 • Media notelor anuale (MNA) la disciplinele de profil română, limba străină 1, geografia și istoria;
 • Media notelor de la examenele (MNE) de absolvire a gimnaziului;
 • Nota de la proba de logică și erudiție (NPLE).

Calculul mediei de concurs se face după cum urmează: MC=MNA+MNE+NPLE:3

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Cererea completată;
 2. Copia Certificatului de studii gimnaziale;
 3. Copia Buletinului de indentitate (în cazul când Buletinul de identitate lipsește, se acceptă copia Certificatului de naștere);
 4. Copii ale Diplomelor la olimpiadele raionale, republicane, internaționale (dacă există).

Notă: Elevii care depun cerere pentru înmatricularea în clasa a XI-a mai prezintă și extrasul de note pentru clasa a X-a.

Cererea și copiile actelor vor fi depuse on-line, (fără să vă deplasați la liceu) pe adresa de e-mail: liceu.aris.2018@gmail.com.

După ce veți expedia, on-line, documentele necesare, veți primi o Confirmare a faptului că documentele au fost acceptate.

Rezultatele vor fi anunțate după aprobare la ședința Comisiei de admitere

Așteptăm copiii cei mai buni, pentru a promova imaginea celui mai bun liceu din țară.

 

Pentru informații suplimentare: tel. 022 28 14 64.
e-mail: liceu.aris.2018@gmail.com