Info Admitere

INFO ADMITERE 2018

(răspunsuri la întrebări frecvente)

Actualizat la data de 12 iulie 2018.

Începând cu luni, 09 iulie 2018, de pe site-ul liceului veţi putea descărca cererea pentru admitere.

Atenţie! Ordinea de depunere a cererilor pentru concurs nu contează deloc!

Comisia de admitere va analiza toate cererile doar după ce a expirat ultima zi de depunere a documentelor (20 iulie, ora 17.00)! Astfel, şansele tuturor sunt egale, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Cererile pot fi depuse online (la e-mailul liceu.aris2018@gmail.com) sau la liceu (în zile de lucru, de la ora 9.00-16.00). După ce veţi expedia online documentele necesare (copia certificatului de studii gimnaziale, copia BI sau copia certificatului de naştere, copii ale diplomelor de la olimpiadele raionale şi republicane), veţi primi o confirmare de primire a actelor.

Suplimentar, copiii orfani  şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, precum şi copiii care provin din familii cu părinţi invalizi de gradul I şi II, copiii cu CES, mai trimit sau prezintă , în afară de lista documentelor menţionate mai sus, confirmări de către structurile abilitate-Primărie, Centrul Medicilor de Familie, etc.

Atenţie! Marţi, 24 iulie 2018, toţi candidaţii care vor depune cereri de admitere (inclusiv şi candidaţii pentru cl.11), se vor prezenta obligatoriu, la Testul de logică şi erudiţie. Începutul testului la ora 9.00, şi va dura 90 minute, în incinta liceului.  Premianţii olimpiadelor republicane, ediţia 2018 (loc.I,II,III) NU SE PREZINTĂ LA TEST, ei vor fi admişi fără concurs, dacă disciplinele sunt relatate profilului. De exemplu, locul I,II sau III la Olimpiada Republicană de istorie, geografie, l.română, l.străină oferă dreptul de înmatriculare fără concurs doar la profilul umanist, iar locul I,II sau III la Olimpiada Republicană de matematică, chimie, biologie, fizică, informatică oferă dreptul de înmatriculare fără concurs doar la profilul real.

Întrebare: Cum se va decide lista celor admişi la studii?

Răspuns: Se formează liste separate a candidaţilor, în ordinea descreşterii Notei medii de concurs, pentru fiecare profil aparte. Deţinătorii Diplomelor de gradul I, II şi III de la olimpiadele republicane vor fi amplasaţi primii în listă. Se va trage linia sub numărul 50 din listă, pentru fiecare profil separat. Se va acorda 10 la sută din numărul total de locurî, fără concurs, la fiecare profil, prevăzut în planul de admitere în liceele de stat pentru următoarele categorii, în ordinea priorităţii: copiii orfani  şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, copiii care provin din familii cu părinţi invalizi de gradul I şi II, copiii cu CES, şi copiii gemeni, unul dintre ei cu performanţe la învăţătură.