Actualizat la data de 12 iulie 2018.

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării nr. 975 din 25 iunie 2018, calendarul concursului de admitere se aprobă după cum urmează:
09 – 20 iulie – Depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
24 iulie – Proba de concurs;
24 – 25 iulie – Concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși).
26 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere, inclusiv publicarea listei pe site-ul Liceului Teoretic Republican “ARISTOTEL”.